Jobs

Regulatory Affairs Manager

Wens jij ertoe bij te dragen dat producten overeenkomstig de vereiste normen (inzake kwaliteit, veiligheid en andere toepasselijke (farmaceutische) wetgeving) toelating krijgen van de betrokken overheid om gecommercialiseerd te worden ?

Lees meer