Bijwerking melden

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen en zijn verplicht voorzien van een bijsluiter. Een bijwerking is een ongewenst of medisch voorval bij een patiënt die een behandeling krijgt met een geneesmiddel of met een medisch preparaat en dat niet noodzakelijk verband houdt met deze behandeling. De meest voorkomende bijwerkingen zijn al bekend uit klinische studies. Sommige bijwerkingen ontdekken we pas wanneer veel verschillende mensen een geneesmiddel gebruiken. Het is ook mogelijk dat bijwerkingen pas na langdurig gebruik van het geneesmiddel ontstaan en soms ontstaan er bijwerkingen omdat een geneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt wordt.

Voedingssupplementen vallen onder de voedingswetgeving omdat ze wettelijk gezien voeding zijn. Bij voedingssupplementen zijn bijsluiters niet verplicht. Desondanks kunnen ook ongewenste reacties optreden.

Het belang van een bijwerking melden

Qualiphar bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen door alle spontane meldingen van patiënten of zorgverleners te verzamelen en te onderzoeken. We hebben ook de wettelijke verplichting om alles geanonimiseerd in een internationale databank te verzamelen. In deze internationale databank verzamelen alle landen informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen. Als farmaceutische bedrijf worden we regelmatig door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gecontroleerd. Daarom is het belangrijk om altijd uw bijwerking te melden.

Hoe meld ik een bijwerking?

Om ons te helpen snel en effectief uw informatie te verwerken, vragen wij u om zoveel mogelijk relevante informatie te melden via onderstaand formulier. U dient minstens volgende informatie te verstrekken:

  • De contactinformatie van de melder, namelijk de persoon die de melding doet.
  • De initialen van de persoon die de mogelijke bijwerking heeft ervaren en/of andere persoonsgegevens, zoals geslacht, geboortedatum of leeftijd of leeftijdsgroep (bv volwassenen, oudere, kind, baby).
  • De naam van het geneesmiddel of product van Qualiphar
  • Een beschrijving van de mogelijke bijwerking, zoals de ervaren symptomen, de datum waarop de mogelijke bijwerking voor het eerst optrad en de uitkomst van de mogelijke bijwerking, kortom zoveel mogelijk info die reeds beschikbaar is.

Wat gebeurt er met uw melding?

  1. Onze collega’s van de dienst Pharmacovigilantie verzamelen, registreren en analyseren elke individuele melding.
  2. Wanneer een bijwerking gemeld wordt, is het mogelijk dat Qualiphar bepaalde persoonlijke informatie verzamelt. U vindt hierover meer informatie in de privacy policy.
  3. Elke bijwerking wordt geanonimiseerd en in de lokale databank opgeladen. Indien genoeg gegevens voorhanden zijn, moeten ze ook in de internationale databank worden opgeladen waar ze bekeken worden door de autoriteiten. Experten evalueren die bijwerkingen zodat er actie ondernomen kan worden waar nodig, bijvoorbeeld door de bijsluiter aan te passen of zorgverleners te waarschuwen.

Indien u vragen heeft over bijwerkingen met producten van Qualiphar kunt u uiteraard ook Qualiphar rechtstreeks contacteren. U mag ook de bijwerking rechtstreeks melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) door te surfen naar www.eenbijwerkingmelden.be.