Het eerste deel van de windturbine is afgewerkt en staat te blinken in de lucht. Vanaf nu zullen de werken verdergaan aan de tweede windturbine ter hoogte van de personeelsparking. De werfkraan is ondertussen geplaatst en opgesteld op het kraanplatform en ook de eerste delen van de windturbine zijn ondertussen geleverd op de werfzone. Op vrijdag 27/03 start de montage van de toren.

Van maandag 30/03 tot 8/04 gaat men verder met de montage als het weer een beetje meezit. Tijdens de eerste fase gaan er geen hijswerkzaamheden plaatsvinden maar zal Enercon (bouwverantwoordelijke) de onderdelen van de windturbine voor monteren en de hijsbewegingen voorbereiden. Indien deze planning verder aangehouden kan worden zullen half april de laatste stukken voor de windturbines worden geleverd. Het gaat hier om het laatste stuk van de toren en de wieken. Deze zullen dan eind april worden gemonteerd. Of deze montage zal kunnen doorgaan hangt sterk af van het weer alsook van de evolutie van het coronavirus en de in acht te nemen maatregelen.